Sinamics S120 Moduler DC/AC

SINAMICS S120 DC/AC sürücü üniteleri: çok eksenli uygulamalar için mükemmel.

Modüler tasarım yoluyla esneklik ve ölçeklenirlik
DC/AC sürücü üniteleri modüler tasarımlarıyla kendilerini farklı kılar. Sürücü beyninin tamamı sürücü gruptaki tüm kontrol fonksiyonlarını kullanan Kontrol Ünitelerinde (CU) sağlanır. Ayrıca, tüm ek sürücü fonksiyonlarını da yerine getirirler, örneğin, sürücüye bağlı I/O ları mantık zinciri içerisinde birbirine geçirme, fonksiyonları yerleştirme gibi durumların yanı sıra yüksek seviyeli otomasyon sistemlerine bağlantı yapmak için merkezi arayüz olarak PROFIBUS DP veya PROFINET'e sahiptir. Özel kontrol üniteleri olarak SIMOTION D veya SINUMERIK 840D sl hareket kontrolü ve NC uygulamaları için kullanılabilir. Hat Modülleri enerjiyi merkezi olarak DC Linkinde besler. Ayarlı besleme/yenileyici geri beslemeli Hat Modülleri, opsiyonel olarak hat beslemesiyle ileri düzeyde bir uyumluluk ve sabit bir DC link gerilimi sağlar. Motor modülleri DC linkinden gelen enerjiyle motorlara tedarik sağlar. Çift eksenli modüller özellikle kompakt bir tasarımın gerçekleştirilmesine olanak tanır. Sürücüye bağlı girişler/çıkışlar terminal modüllerini kullanarak ölçeklendirilebilir şekilde genişletilebilir.

Esnek soğutma: Booksize sürücü üniteleri
Şasi sürücü üniteleri entegre bir soğutma fanına sahipken, Booksize üniteler iç/dış hava soğutma ve sıvı soğutmalı olarak mevcuttur. Soğuk plaka soğutmalı sürücü üniteleri, ısının, ünitelerin arkasından montaj yüzeyine yayılmasını
sağlar. Booksize versiyonundaki çift eksenli modüller özellikle kompakt sürücü tertibatlarına ulaşmak için uygundur.

Çok eksenli uygulamalar için SINAMICS S120 DC/AC sürücü üniteleri Çok eksenli uygulamalara yönelik modüler sürücü yapılandırması aşağıdakileri kapsar:
  • Tam bir sürücü beyni bulunan Tek Kontrol Ünitesi (daha yüksek seviyeli kontroller veya HMI cihazlarına yönelik arayüz dahil) 
  • Merkezi enerji beslemesine yönelik Tek Hat Modülü 
  • Enerjiyi kontrol etmek için tek veya çok Motorlu Modüller 
  • DRIVE-CLiQ 'i kullanan basit, anlaşılması kolay kablo tertibatı 
  • Tüm arayüzler prefabrik kablolar yoluyla haberleşir 
  • Sürücü parçaları elektronik etiketler kullanılarak saptanır